Τι ισχύει για τα ακίνητα, τα ειδικά κτίρια και τα κτίρια για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση

Περίπου 7,3 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να λάβουν μέσα στον Σεπτέμβριο τον ΕΝΦΙΑ 2021, ο οποίος θα υπολογιστεί με βάση τις παλιές αντικειμενικές αξίες, τους ίδιους συντελεστές και την ίδια έκπτωση.

Σε ό,τι αφορά το 2021 ειδικότερα, θα υπάρξει έκπτωση 10% – 30% στον κύριο και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων, ο οποίος προκύπτει από τις κλίμακες και τους συντελεστές που προβλέπονται.

Συγκεκριμένα:

Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute
 • Έκπτωση 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ
 • Έκπτωση 27% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από 60.000 ευρώ – 70.000 ευρώ
 • Έκπτωση 25% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από 70.000 ευρώ – 80.000 ευρώ
 • Έκπτωση 20% για αξία ακίνητης περιουσίας πάνω από 80.000 ευρώ – 1.000.000 ευρώ
 • Έκπτωση 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τουλάχιστον 1,3 εκατ. ιδιοκτήτες θα πληρώσουν φέτος το 50% του ΕΝΦΙΑ.

Όπως προβλέπει ο νόμος, έκπτωση 50% δικαιούνται όσοι, μεταξύ άλλων, κατά το προηγούμενο έτος είχαν συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον / τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο της οικογένειας.

Ποιοι απαλλάσσονται

Οι φορολογούμενοι που αναμένεται να μην πληρώσουν επειδή είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας, εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια ή είχαν κλείσει προσωρινά τις επιχειρήσεις τους, θα είναι περίπου 700.000.

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τουλάχιστον τρίτεκνες ή περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 80%, εφόσον -μεταξύ άλλων- το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους είναι μέχρι τις 12.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον / τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Τι ισχύει για τα ακίνητα

Οι φορολογούμενοι που έχουν στην ιδιοκτησία τους κάποιο από τα παρακάτω είδος ακινήτου, δικαιούνται έκπτωση που μπορεί να αγγίξει και το 100%.

 • Βοηθητικοί χώροι, όπως αποθήκες, υπόγεια πάρκινγκ κτλ, φορολογούνται με έκπτωση 90%. Το ίδιο ισχύει και για τις πισίνες, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους εφαρμόζεται συντελεστής 0,1
 • Τα ημιτελή κτίσματα φορολογούνται με έκπτωση 60%, καθώς εφαρμόζεται συντελεστής 0,4
 • Για κτίρια που ανεγέρθηκαν πριν το 1930 εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για κτίρια με παλαιότητα άνω των 100 ετών εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,6
 • Ειδικά κτίρια φορολογούνται με έκπτωση 50%, με την προϋπόθεση ότι έχουν κτιστεί με οικοδομική άδεια και έχουν άδεια λειτουργίας. Για τα κτίρια αυτά εφαρμόζεται συντελεστής που ορίζεται σε 0,5.

Ειδικά κτίρια, για τα οποία εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικών κτιρίων 0,5:

 • Σταθμοί αυτοκινήτων βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων
 • Ξενοδοχεία και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις, νοσηλευτήρια και ευαγή ιδρύματα
 • Εκπαιδευτήρια
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Κτίρα που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες

Ο συντελεστής ειδικών κτιρίων δεν εφαρμόζεται για:

 • Κτίρια κατοικίας
 • Κτίρια μονοκατοικίας
 • Κτίρια γραφείων – καταστημάτων

Τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια (στάνες, μαντριά, γεωργικές αποθήκες κτλ) εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής ειδικών κτιρίων και μηδενικός συντελεστής βοηθητικών χώρων, συνεπώς είναι αφορολόγητα.